Maatregelen Corona crisis

 

Beste klant,

Graag informeren wij u over een aantal maatregelen die wij hebben genomen om de veiligheid van onze medewerkers en de werking van ons labo zo veel mogelijk te garanderen.

We hebben beslist om de komende dagen het aantal personeelsleden op de werkvloer sterk te reduceren tot een minimum.  Dit om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te perken.

Alle afdelingen zijn operationeel en de opgestuurde werkstukken kunnen nog steeds vervaardigd worden.  Mogelijks kunnen we, vanwege de minimumbezetting, de standaard leveringstermijnen niet steeds meer garanderen. Uiteraard wordt u hier steeds tijdig van op de hoogte gebracht. 

Ook kunnen we omwille van veiligheidsvoorschriften afspraken ivm de Face-Hunter en kleurbepalingen voorlopig niet meer laten doorgaan.  

Qua logistiek zal onze ochtendtoer vanaf morgen, 19 maart worden geschorst.  Voorlopig vinden er dus ’s ochtends geen leveringen en/of ophalingen plaats.  
De avondronde zal voorlopig wel normaal kunnen doorgaan. 

Wij begrijpen dat deze situatie niet evident is voor u als tandarts, maar we rekenen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.

Uiteraard blijven we de situatie opvolgen en zullen we bijsturen waar nodig.

U kan ons ook steeds bereiken voor bijkomende vragen:

Koen Neven: 0472/02.07.65
 
Met vriendelijke groeten,

Het ganse Kerudent team