Workshop: Kleurbepaling & Prothese herstellingen – 11/05/2020 (Kerudent)

door Tom Behaeghel, Seppe Van Hacht & Walter Van Breda

  • Ilgatlaan 3, 3500 Hasselt (Google Maps)
  • maandag 11/05/20
  • 13:30u - 17:30u
  • € 100 incl. BTW
Inschrijven

Deel I

KLEURBEPALING

Dat naast de vorm van de tand ook de kleur een belangrijk gegeven is in de esthetische Tandheelkunde, hoeft geen betoog.  Het bepalen en communiceren van de kleur blijft een moeilijk gebeuren.  Tom Behaeghel van de firma VITA is tandtechnieker en zal ons theoretisch en praktisch bijscholen.  Hij zal het te volgen kleurbepalingsprotocol uitleggen.  Zowel de manuele als de digitale methode komen aan bod.  Nadien kunnen alle deelnemers tijdens hands on training via de Vita 3D Master Linearguide de kleur leren bepalen.  De digitale Vita Easyshade V kan ook ter plaatse getest worden.

Deel II

PROTHESE HERSTELLINGEN

De uitneembare prothese is een prothetische voorziening die het hard te verduren krijgt.  Intensief gebruik zal ooit aanleiding geven tot noodzakelijke aanpassing of herstelling. Een goede communicatie met het labo is hierbij vereist.  Tijdens deze workshop komen volgende thema’s aan bod:

  • Rebasen, remounten van uitneembare prothese in verschillende situaties
  • Remounten van PIB brug op implantaten (kunsthars op titanium)
  • In-polymeriseren van geloste of te vernieuwen retentie hulpdelen (locator, akkerman, dolder, bolattachement… )
  • Welke informatie heeft het labo nodig bij verschillende type herstellingen.
  • Wat zijn de limieten van herstellingen wat kan nog hersteld worden en wat niet?

Schrijf je in

  • Deze gegevens zullen op de factuur verschijnen.